Přeskočit na hlavní obsah

Otisk

Pulse of Europe e.V.
Wolfsgangstrasse 63
D-60322 Frankfurt nad Mohanem

info@pulseofeurope.eu

0049 - 157 72120988

Zastoupená:

Sdružení zastupuje správní rada, kterou zastupuje její předseda Dr. Daniel Röder.

Vstup do registru:

Zápis do rejstříku sdružení.

Rejstříkový soud: Frankfurt nad Mohanem
Rejstříkové číslo: VR 16000

Tisk: presse[at]pulseofeurope.eu

+49 172 8612509

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním porušení. Pokud se o příslušných porušeních dozvíme, neprodleně tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona přiměřená. Pokud se o porušení zákona dozvíme, takové odkazy neprodleně odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah této stránky nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je jako takový označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení autorských práv dozvíme, neprodleně takový obsah odstraníme.

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Používání našich webových stránek je obecně možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak vždy pokud možno dobrovolně. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Funkce komentáře na těchto webových stránkách

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Uložení IP adresy

Naše funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří přidávají komentáře. Vzhledem k tomu, že komentáře na našich stránkách před jejich aktivací nekontrolujeme, potřebujeme tyto údaje, abychom mohli v případě porušení zákona, například urážek nebo propagandy, proti autorovi zakročit.

Práva k obrázkům:

Ikony od Freepik z www.flaticon.com jsou pod licencí CC 3.0 BY

Zřeknutí se odpovědnosti - právní informace

§ 1 Upozornění na obsah
Volně přístupný obsah těchto webových stránek byl vytvořen s maximální možnou péčí. Provozovatel těchto webových stránek však neručí za správnost a aktuálnost poskytovaných bezplatných a volně přístupných publicistických návodů a zpráv. Příspěvky označené jménem vyjadřují názor příslušného autora a ne vždy názor poskytovatele. Samotné vyvolání volného a volně přístupného obsahu nezakládá žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem; v tomto ohledu chybí úmysl poskytovatele být právně vázán.

§ 2 Externí odkazy
Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran ("externí odkazy"). Za tyto webové stránky odpovídají jejich provozovatelé. Při prvním vytvoření externích odkazů poskytovatel zkontroloval, zda je externí obsah

Zavřít nabídku

Evropské "domácí" parlamenty

Pulse of Europe e. V.
Wolfsgangstrasse 63
60322 Frankfurt nad Mohanem

T: 0049 - 157 72 12 0 988
E: info@pulseofeurope.eu