01.

Přehled

Musí být EU suverénnější a asertivnější v oblasti migrace, bezpečnosti a energetiky?

Šesté kolo jednání evropských parlamentů projednávalo klíčové otázky evropské bezpečnosti a suverenity v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Zastřešující otázka šestého kola jednání evropských parlamentů zněla: Musí být EU suverénnější a asertivnější v oblasti migrace, bezpečnosti a energetiky? Tři ústřední otázky šestého kola jednání evropských parlamentů se týkaly témat evropské migrační politiky, evropské obranné politiky a evropské energetické politiky.

Od 11. června 2022 do 17. září 2022 se 569 lidí ze 17 evropských zemí podělilo o své názory a přání na tři reformní návrhy v rámci hlavní otázky "Potřebuje EU větší suverenitu a asertivitu v oblasti migrace, bezpečnosti a energetiky?" a hlasovalo na stupnici od 0 ("Vůbec nesouhlasím") do 10 ("Vůbec nesouhlasím"). Ze 78 evropských parlamentů se 52 konalo offline a 26 online.

Počet účastníků:

569 osob ze 17 evropských zemí
78 organizovaných evropských parlamentů

Období:

11. června 2022 do 17. září 2022

Partneři pro dialog

02.

Výsledky

Mělo by se již mimo EU zkoumat a rozhodovat o tom, zda mají lidé nárok na azyl v EU?

Většina účastníků EHP podporuje návrh, aby případná žádost o azyl byla posuzována již mimo EU. Pouze zlomek účastníků se k návrhu staví velmi kriticky, s hodnocením mezi 1 a 2 body.

Měla by EU podnikat operace v jiných zemích s vlastní armádou, aby je stabilizovala a zklidnila?

Otázka vlastní armády EU vedla mezi účastníky k živým debatám. Výsledky hlasování ukazují, jak polarizovaná je tato myšlenka a kolik různých názorů existuje. Výsledek je poměrně vyrovnaný, s průměrnou hodnotou 4,9 je pole téměř rovnoměrně rozděleno mezi zastánce a kritiky této myšlenky. Je patrné, že mnoho účastníků hlasovalo s hodnotou 3 nebo 8 a blíží se tak středu pole.

Neměly by být v EU nadále povolovány nové budovy a rekonstrukce domů, které neintegrují obnovitelné zdroje energie (solární, větrné, geotermální atd.)?

Velká část účastníků je otevřená myšlence přísnější regulace a přísnějších pravidel pro klimaticky šetrnou přestavbu budov. S průměrnou známkou 6,5 podporuje tento návrh velká část účastníků EHP. Zvláště nápadné jsou vysoké hodnoty hlasování mezi 9 a 10.

Musí být EU suverénnější a asertivnější v oblasti migrace, bezpečnosti a energetiky?

03.

Dojmy z šestého kola evropských parlamentů

04.

Kontakt a stahování

Kontakt:

Kontakt: ehp@pulseofeurope.eu
Dotazy pro tisk: presse@pulseofeurope.eu

Pulse of Europe e.V.
Wolfsgangstr. 63
60322 Frankfurt nad Mohanem
www.pulseofeurope.eu
info@pulseofeurope.eu

Stáhnout:

Více informací o 7. kole Evropského parlamentu naleznete ve zprávě o výsledcích, která je ke stažení zde:

Stáhnout závěrečnou zprávu