01.

Přehled

Evropa na další úrovni: Potřebujeme hlubší kulturní a politickou integraci?

Sedmé kolo zasedání Evropského parlamentu se zaměřilo na otázku hlubší kulturní a politické integrace Evropy. Sedmé kolo zasedání evropských parlamentů se konalo od 10. října do 31. prosince. Zúčastnilo se ho přibližně 500 osob z celkem 14 zemí EU. Kromě petiční platformy openPetition byla partnerem projektu poprvé také Nadace Körber, která evropské parlamenty domů organizovala v rámci série online akcí "Let's ConnAct! Bonding Across Borders". Celkem se uskutečnilo 75 Evropských domácích parlamentů, z toho 43 na místě a 32 online.

Po ruské válce proti Ukrajině se Evropa ocitla na přelomu - jak v EU, tak mimo ni. Nejen politika, ale také faktory z oblasti kultury, vzdělání a identity rozhodujícím způsobem určují, jakým směrem se bude Evropa v budoucnu vyvíjet. S tím souvisí i 7. kolo Evropského parlamentu a jeho celkové téma "Odvážně do budoucnosti: Potřebuje Evropa komplexnější kulturní a politickou integraci? Diskutovalo se o tom, zda je třeba vyhlásit Evropský den, zda by se ve školách měla vyučovat evropská historie a zda by se mělo prosazovat rozšíření EU.

Počet účastníků:

500 osob ze 14 zemí EU
75 organizovaných evropských parlamentů

Období:

10. října 2022 do 31. prosince 2022

Online diskuse:

28. listopadu 2022 přes ZOOM

Partneři pro dialog

02.

Partner

EUSTORY od nadace Körber

EUSTORY nadace Körber Stiftung podporuje mnohostranný přístup k připomínání památky a přeshraniční spolupráci a zároveň posiluje dialog o základních otázkách evropských dějin.

EUSTORY spojuje organizace občanské společnosti z více než 20 zemí Evropy i mimo ni, které pořádají národní historické soutěže.

Svými aktivitami EUSTORY podporuje kritický přístup k evropským dějinám a zároveň aktivně zapojuje mladé Evropany do utváření společné kultury připomínání.

Více o EUSTORY
03.

Výsledky

Je zapotřebí společný evropský svátek na oslavu společné evropské historie a hodnot?

Jasná většina účastníků podporuje myšlenku společného evropského svátku. Na stupnici od 0 (v žádném případě) do 10 (ano, rozhodně) účastníci v průměru udělili 6,7 bodu. Nejčastěji bylo uděleno nejvyšší skóre 10 bodů. Nejdůležitějším argumentem pro, který účastníci uváděli, byla pravidelnost a závazek, který by společný svátek mohl přinést, zatímco nejdůležitějším argumentem proti byla obtížnost nalezení příležitosti nebo historické události, která by spojovala všechny evropské státy. Účastníci uvedli také celou řadu dalších argumentů a myšlenek.

Měla by výuka dějepisu na evropských školách obsahovat více společného evropského obsahu a přesahovat národní vyprávění?

Myšlenka doplnit výuku dějepisu na školách v celé Evropě o společný evropský obsah má širokou podporu. Průměrná známka 7,3 ukazuje, že tento návrh podporuje velká většina účastníků, přičemž nejčastěji byly uváděny hlasy 8 a 9. Argument, že národní dějiny jsou vždy součástí evropských dějin, a proto musí být vyučovány společně, byl nejčastěji zmiňovaným argumentem účastníků pro. Nejčastěji zmiňovaným protiargumentem byl kritický bod, že společná vyprávění musí vznikat organicky a neměla by být uměle konstruována.

Mělo by se urychlit rozšíření EU o země se statusem kandidátské země?

Nejkontroverznější otázka se týkala rozšíření EU. Účastníci zvolili v průměru hodnotu 4,6, což ukazuje, že většina účastníků je proti urychlení pro země se statusem kandidátské země. Je zajímavé sledovat, jak široce rozprostřené a různorodé jsou výsledky hlasování. Zatímco mnoho občanů volilo čísla od 0 do 3, což naznačuje jejich nesouhlas s touto myšlenkou, mnoho lidí je také pro, ale zůstávají blízko neutrální pozici (5) s čísly 6 a 7. Nejčastěji byly uváděny a hlasovány dva argumenty pro: ochrana evropské demokracie prostřednictvím rozšíření EU a ekonomické příležitosti. Na opačné straně byl nejčastěji zmiňován argument nezměkčovat přístupová kritéria a požadavky.

Potřebuje Evropa širší kulturní a politickou integraci?

04.

Dojmy ze sedmého kola evropských parlamentních voleb

05.

Kontakt a stahování

Kontakt:

Kontakt: ehp@pulseofeurope.eu
Dotazy pro tisk: presse@pulseofeurope.eu

Pulse of Europe e.V.
Wolfsgangstr. 63
60322 Frankfurt nad Mohanem
www.pulseofeurope.eu
info@pulseofeurope.eu

Stáhnout:

Více informací o 7. kole Evropského parlamentu naleznete ve zprávě o výsledcích, která je ke stažení zde:

Stáhnout závěrečnou zprávuStáhnout moderační list