01.

Přehled

Potřebuje evropská demokracie větší účast občanů?

Osmé kolo Evropského parlamentu bylo věnováno letošnímu 175. výročí prvního německého Národního shromáždění v Paulskirche ve Frankfurtu nad Mohanem. U příležitosti této významné události v dějinách demokracie se toto kolo EHP zaměřilo na téma participace evropských občanů. Zastřešující otázka tohoto kola EHP proto zněla: Potřebuje evropská demokracie větší účast občanů?

Od 4. dubna 2023 do 30. července 2023 diskutovalo přibližně 500 lidí z 9 evropských zemí o tématu účasti evropských občanů a hlasovalo o nad-otázce a třech konkrétních návrzích evropské politiky. Debata se zaměřila na zavedení evropského referenda, vytvoření nadnárodních kandidátních listin v evropských volbách a větší možnosti účasti na evropské migrační politice.

Počet účastníků:

500 osob z 9 zemí EU

Období:

od 4. dubna 2023 do 30. července 2023

Partneři pro dialog

03.

Výsledky

Mělo by být zavedeno evropské referendum, kterého by se mohli zúčastnit všichni občané EU a vyjádřit se tak k otázkám týkajícím se budoucnosti Evropy?

Na škále od 1 (v žádném případě) do 10 (plný souhlas) je průměrná hodnota výsledků hlasování 5,4. Tendence (medián) hlasování je 5. V argumentech účastníků "proti" se zejména často objevovala obava z populistického přivlastnění si takového hlasování a také námitka, že takový postup je pro mnohé občany velmi předpokladový, pokud jde o získávání informací a utváření názorů. Někteří účastníci zároveň viděli v evropském referendu příležitost, jak čelit odcizení vůči EU a evropským politikům a jak učinit evropskou politiku hmatatelnou.

Měli by mít občané EU možnost volit v evropských volbách také kandidáty z jiných členských států EU prostřednictvím nadnárodních seznamů?

Průměrná hodnota hlasování v evropských parlamentech je 5,7. Tendence hlasování (medián) je 6. Většina účastníků hlasovala s hodnotou 8. Účastníci vidí návrh pozitivně především v tom, že volby prostřednictvím nadnárodních kandidátních listin by mohly skutečně evropeizovat evropské volby a vytvořit přeshraniční evropský pocit společenství. Účastníci jsou kritičtí k proveditelnosti návrhu. Nadnárodní seznamy by voličům ještě více zkomplikovaly již tak složité evropské volby. Někteří účastníci také vidí nebezpečí, že by nebyly dány regionální kompetence poslanců Evropského parlamentu.

Měli by občané EU na místní úrovni rozhodovat o tom, kolik uprchlíků chtějí ve svém regionu přijmout, a usnadnit tak celoevropské rozdělení?

Průměrná hodnota v hlasování o tomto návrhu evropské politiky je 4,1. Tendence (medián) v hlasování je hodnota škály 4. Většina účastníků hlasovala pro 0 v otázce většího spolurozhodování na místní úrovni při rozdělování uprchlíků. Účastníci jsou k návrhu kritičtí především proto, že by se nemělo hlasovat o základních právech, jako je právo na azyl. Někteří účastníci se navíc obávají, že zavedení takové úpravy by vedlo k ještě větší nerovnosti v rozdělování uprchlíků v rámci EU. Někteří účastníci považují za pozitivní finanční motivaci pro obce, aby přijímaly více uprchlíků. Obce by tak byly adekvátně odměněny za dodatečnou ochotu přijmout více uprchlíků. Uprchlíci a regiony, kde je potřeba mnoho pracovníků, by z takového nařízení mohli mít stejný prospěch.

Potřebuje evropská demokracie větší účast občanů?

Přestože není jasné, jaká je nálada, nebo dokonce spíše negativní hlasování, pokud jde o konkrétní návrhy evropské politiky, výsledky hlasování na otázku "Potřebuje evropská demokracie větší účast občanů? V 84,3 % konaných evropských parlamentů se většina vyslovila pro větší účast evropských občanů. Ve 4,3 procentech evropských parlamentů většina hlasovala proti větší evropské občanské participaci. V 11,4 procentech konaných evropských parlamentů se většina v otázce větší účasti občanů v Evropě zdržela hlasování. Výsledky hlasování tak vysílají jasný signál našim partnerům v politickém dialogu: Mnoho občanů EU si přeje větší občanskou účast na evropské úrovni. Jak přesně by měly být konkrétní příležitosti k participaci koncipovány, je vzrušující téma, o kterém se bude diskutovat na následujících zasedáních Evropského parlamentu.
bude projednáno na následujících zasedáních Evropského parlamentu.

04.

Dojmy z osmého kola evropských parlamentních voleb

05.

Kontakt a stahování

Kontakt:

Kontakt: ehp@pulseofeurope.eu
Dotazy pro tisk: presse@pulseofeurope.eu

Pulse of Europe e.V.
Wolfsgangstr. 63
60322 Frankfurt nad Mohanem
www.pulseofeurope.eu
info@pulseofeurope.eu

Stáhnout:

Více informací o 7. kole Evropského parlamentu naleznete ve zprávě o výsledcích, která je ke stažení zde:

Stáhnout závěrečnou zprávuStáhnout moderační list